Het atelier in Zegelsem - 1987

Roobjee in zijn atelier.