Het atelier te Ellezelles - 2000

Roobjee in zijn atelier.

(foto Ludo Geysels)