Werkkamer in de oude gemeenteschool van Zegelsem - 1998

Roobjee in het Archief ter Bevordering van de Spraakverwarring der XXIste Eeuw.