Het offer is te kort

Van Pjeroo Roobjee is bekend dat hij “... duivelskunstenaar, Gentenaar, entertainer en rebel is; gemolesteerd door de rijkswacht en politiek beschimpt door kunstcritici, geprezen, bekroond en bovenal: eminent prozaschrijver.” Pjeroo Roobjee beëindigde op kerstnacht 1984 dit wonderbaarlijke “Het offer is te kort”; bij zijn creatie de niet van enig acteertalent gespeende Jan Decleir indachtig. Als toneelknecht vertelt ”Jan” een parabel over ”de Dood” - maar tegelijkertijd is het een love-story. ”Nooit werd zoveel gepraat over de dood om een zo onverbloemde hulde te brengen aan het leven,” vatte een recensent deze eenacter samen. ”Zowel inhoudelijk als vormelijk is dit één uitbarsting van vitaliteit”. 'Vakkundige theatersolo”*- Haarlems Dablad 'Fascinerende voorstelling”* - Het Vrije Volk

Nioba Uitgevers, Antwerpen