Naar betere oorden en andere verhalen uit de buitenste duisternis

"Naar betere oorden en andere verhalen uit de buitenste duisternis" is een bundel parabels, wrede sprookjes en goddeloze preken die waarschuwen voor de onbetrouwbaarheid van de mens en de hang naar materialisme. Het is een introductie in het hilarische en druk versierde universum van Pjeroo Roobjee, die hardnekkig blijft geloven in de schoonheid en de waarachtigheid van de kunst. Roobjee is een bewaarder van woorden: hij diept prachtige zinnen op uit de vergeethoek van het Nederlands. Hij schrijft een taal die Roobjaans mag genoemd worden en wekt grote bewondering bij zijn jongere collega’s, zoals Dimitiri Verhulst:
"De grootste roetsjbaan ter wereld staat op naam van Pjeroo Roobjee. Het ding werd opgetrokken uit taal, en met wat hij over had aan woorden stak de kunstenaar nog gauw een paar vuurwerkpijlen in elkaar. Wil ik maar gezegd hebben: eenheidsworsten worden van zijn boeken niet gedraaid. Roobjee, hoezee!"
Dimitri Verhulst

Querido, Amsterdam

ISBN 978 90 214 34964