Dertien bruiden uit Roobjee’s boerenalmanak

200 cm x 200 cm

in privé-bezit