Een romantische ziel in vertwijfeling ("O! Monsieur Courbet!")

60cm x 50cm

op atelier