Hoe graaf Giovanni Suardo, geholpen door zijn dienstwillige dienaar, Roobjee in twee venijnige en uiterst roofzuchtige poezen omtoverde en er de pokken van kreeg

200 cm x 150 cm

in privé-bezit