Ik heb een vleselijkheid aan u begaan, madam

123 cm x 183 cm

in privé-bezit