Johannes de Doper (verbeterde en herziene uitgave)

80cm x 80cm

op atelier