Omtrent het muziekonderricht (vrij naar een beroemde onbekende)

200 cm x 200 cm

in privé-bezit