Vlaanderen, O, welig huis, dag en nacht lig ik wakker van U

228 cm x 320 cm

in privé-bezit