Zelfportret met klamme, slapgeconterfeite handjes

200 cm x 180 cm

in privé-bezit